More Website Templates © TemplateMonster.com - July 18th 2011!

HISTORY SCHOOL

จังหวัดกระบี่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และสามารถดึงดูด นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาตเข้ามาท่องเที่ยวปีหนึ่งเป็นจำนวนมากจึงเกิดธุรกิจการ
ท่องเที่ยวอย่างหลากหลายและมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการใช้

การใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติจึงเป็นเรื่องจำเป็น
โรงเรียนอำมาตย์ได้มองเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้เริ่มเปินสอนโครงการหลักสูตร
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2547 

June 312011

Sed ut perspiciatis unde omnis occaecati cupiditate non provident

Natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit.

June 292011

Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur.

June 172011

Sed ut perspiciatis unde omnis occaecati cupiditate non provident

Natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit.

History

โครงการการหลังสูตร EP

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดกระบบเปิดสอน
ในระดับช่วงชั้นที่ 3และ 4 เป็น โรงเรียนที่มีชื่อเสียงด้านการศึกษาและการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย นอกจากนี้โรงเรียนยังสนับสนุนกิจกรรมด้านดนตรี กีฬา เพื่อส่งเสริม และพัฒนาความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ

 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เดิมชื่อ "โรงเรียนปากน้ำ" ตั้งอยู่ที่บ้านท่าแดง เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2452 ได้ย้ายมาตั้งบริเวณวัดแก้วโกรวารามใช้ชื่อว่า "โรงเรียนประจำจังหวัดกระบี่" ภายหลังอาคารเรียนชำรุด บรรดาพ่อค้า ข้าราชการ และ
ประชาชน ร่วมมือกันสร้างอาคารใหม่ ในบริเวณป่าสงวนเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนกระบี่อำมาตย์พานิชนุกูล" ในปี พ.ศ. 2508 ได้ยุบรวมกับโรงเรียนการช่างสตรี
เข้าด้วยกัน ต่อมาปี พ.ศ. 2513 ยุบรวม "โรงเรียนสตรีกระบี่" เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล" ซึ่งใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอน

 

ในปี พ.ศ.2552

โรงเรียน อำมาตย์พานิชนุกูลมีอายุครบ 100 ปี จังหวัดกระบี่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และสามารถ
ดึงดูด นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาตเข้ามาท่องเที่ยวภายในจังหวัดปีหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนมากจึงเกิดธุรกิจการท่องเที่ยวอย่าง
หลากหลายและมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่าง
ชาติจึงเป็นเรื่องจำเป็นของประชาชนชาวกระบี่

โรงเรียนอำมาตย์ได้มองเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้เริ่มเปินสอนโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษในโรงเรียนเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นทำให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองทางด้านทักษะภาษาอย่างต่อเนื่อง สามารถติดต่อสื่อสารกับชาว
ต่างชาติ ทั้งเพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนในการดำเนินชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพในอนาคต 

โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นโครงการที่สอนโดยเจ้าของภาษาโดยตรง ดำเนินการสอนโดยเป็นสื่อจำนวน 
7 รายวิชาได้แก่

1.วิชาภาษาอังกฤษหลัก
2.วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด
3.วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
4.วิชาคณิตศาสตร์
5.วิชาวิทยาศาสตร์
6.วิชาสุขศึกษา
7.วิชาพละศึกษา

นักเรียนแต่ะห้องมีจำนวนไม่เกิน 30 คน นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้สนทนากับครูผู้สอนอย่างใกล้ชิด บรรยากาศการเรียน
การสอนจัดได้อย่างเหมาะสม นักเรียนได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการเรียนใขชั้นเรียน และสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ได้ดียิ่งขึ้น

ภายในห้องเรียนประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน มีห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์การเรียนเพียบพร้อม ห้องสมุดเป็นแหล่งรวมหนังสือสารคดี และหนังสืออ่านนอกเวลาที่หลากหลายให้นักเรียนในการเรียน และสืบค้น ข้อมูล ได้เป็นอย่างดี

 

English Programme

โครงการการหลังสูตร EP

ตลอดปีที่เรียนอยู่ในโครงการ EP นักเรียนทุกคนมีโอกาศได้รับความรู้จากในห้องเรียน และประสบการณ์นอกห้องเรียน แต่ละปีมีการตัดค่ายภาษาอังกฤษ โดยสลับระหว่างสถาบัน AYC จัดขึ้นที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล และค่ายของ British International School ที่จังหวัดภูเก็ตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงศริสต์มาสกับหน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบการโรงแรมใน
จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นการสร้างสานสัมพันธ์ที่ดีสู่ชุมชน และนักเรียนได้แสดงออกทางด้านภาษาได้อย่างเต็มศักยภาพ


 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมสำรวจสิ่งแวดล้อม โดยการดำน้ำและการพายเรือคายัค เพื่อศึกษาระบบนิเวศน์ อย่างใกล้ชิด และได้เรียนรู้คุณค่าของแนวปะการังและป่าชายเลน เพื่อปลูกจิตสำนึกในเรื่องสิ่งแวดล้อม

 

 

Extra Curricular Activities

โครงการการหลังสูตร EP

นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าเพื่อขยายการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย และต่างชาติ
โดยการเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ของภาคกลาง เรียนรู้คุณค่าโบราณสถาน วัด อารามอุทยาน ประวัติศาสตร์ เรียนรู้จังหวัดอยุธยาและจังหวัดสุโขทัยรวมถึงได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกับชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์ที่จังหวัด สมุทรสงครามมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง ศึกษาวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ นักเรียนได้รับการปลูกฝังแนวคิด เรื่องอนุรักษ์ป่าไม้ และระบบนิเวศน์ เพื่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้นักเรียนยังมีโอกาศเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่จังหวัดลำปาง

 


 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 เดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาาาอังกฤษร่วมกับนักเรียนต่างชาติได้ใช้ภาษา อังกฤษในกสรสื่อสารในชีวิตประจำวัน ตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่นั้น นักเรียนได้มีโอกาศเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ในสิงคโปร์

โครงการยังสนับสนุนด้านกิจกรรมพิเศษและการแข่งขันทักษะความรู้ภาษาอังกฤษส่งผลให้นักเรียนในโครงการหลักสูตรภาษา อังกฤษได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปทำกิจกรรมยังต่างประเทศ อาทิเช่น

- ปีพ.ศ. 2549 นักเรียนชั้น ม.3 จำนวน 3 คนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "The Partnership for Youth-Building Disaster Resilient Communities (P4Y)" ณ มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปีพ.ศ. 2550 น.ส. สายทิพย์ เสายอด นักเรียนชั้น ม.2 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 21 ณ ประเทศ อังกฤษ

-ปีพ.ศ. 2550 น.ส. ชนกนาถ ฟุ้งสาคร และนายพีรวัฒน์ อภิรติธรรม ผ่านการคัดเลือกจากการส่งเรียงความและการสอบสัมภาษณ์ ภาษาอังกฤษได้รับคัดเลือกเป็น 2 ใน 20 นักเรียนไทยเข้าร่วมประชุม "The East Asia Youth Leadership Forum"

-ปีพ.ศ. 2551 นายวิชวิญญ์ เจริญอภิญโญ นักเรียนชั้น ม.3 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมโครงการ "Kodomo Ramsar" ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ ในทุก ๆ ปีมีนักเรียนในโครงการ EP จำนวนมากที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนด้านภาาาและวัฒนธรรมโครงการ AF และโครงการ AYC ไปศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 1 ปี

ในปี 2551 งานมหกรรมวิชาการ Southern EP Open House 2008 จัดขึ้น ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต มีนักเรียน เข้าร่วม แข่นขัน ทางโครงการ EP โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลสามารถชนะการแข่งขันได้รับเหรียญรางวัล เป็นลำดับ 2 ของ กลุ่มโรงโรงเรียนทั้งหมด

นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.3 ในโครงการ EP จำนวนมากสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.4 ในโรงเรียน ที่มีชื่อเสียงได้ อาทิเช่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพฯ, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา เป็นต้น และบางส่วนสามารถสอบ เรียนต่อในต่างประเทศได้ เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศสิงคโปร์ ฯลฯ

 

April 132006

Merspiciatis unde omnis occaecati cupiditate non provident

Natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit.

May 132006

Natus quidem rerum facilis est et expedita distinctio

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur.

June 212006

Ut enim ad minima unde omnis occaecati cupiditate non provident

Natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit.

September 112007

Ut perspiciatis unde omnis occaecati cupiditate non provident

Natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit.

November 192007

Harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur.

December 272007

Perspiciatis unde omnis occaecati cupiditate non provident

Natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit.

September 112007

Ut perspiciatis unde omnis occaecati cupiditate non provident

Natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit.

April 132008

Merspiciatis unde omnis occaecati cupiditate non provident

Natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit.

May 132008

Natus quidem rerum facilis est et expedita distinctio

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur.

September 112009

Ut perspiciatis unde omnis occaecati cupiditate non provident

Natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit.

November 192009

Harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur.

December 272009

Perspiciatis unde omnis occaecati cupiditate non provident

Natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit.

April 132010

Merspiciatis unde omnis occaecati cupiditate non provident

Natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit.

May 132010

Natus quidem rerum facilis est et expedita distinctio

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur.

June 212010

Ut enim ad minima unde omnis occaecati cupiditate non provident

Natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit.