More Website Templates © TemplateMonster.com - July 18th 2011!

Learn the basics

วันที่: 6 May 2013
ประมวลภาพ โครงการปรับพื้นฐาน นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ EP
Read More

Visit Malaysia

วันที่: 30 March 2013 กำหนดการโครงการทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน ประเทศมาเลเซีย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Read More

Register M.1

วันที่: 28 January 2014
เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 เข้าโครงการ EP
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลี่
Read More

Cangroves

วันที่: 6 February 2013
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนของนักเรียนชั้น ม.1
ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่26
Read More

Brother/brother

วันที่: 5 February 2013
โครงการพี่สู่น้อง พาพี่มาดูแลน้องๆ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบ
Read More

Tst M.1

วันที่: 1 March 2013
เป็นการสอบแข่งขัน เข้าเรียนในโครงการ พิเศษภาษาอังกฤษ EP
Read More

Christmas(Sing)

วันที่: 25 December 2013
ร้องเพลงคริสต์มาส(ประสานเสียง)
ณ. โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท กระบี่
Read More

Brother/brother

วันที่: 23 December 2013
โครงการพี่สู่น้อง พาพี่มาดูแลน้องๆ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่
Read More

Christmas(UM)

วันที่: 20 December 2013
ร้องเพลงในวันคริสต์มาส(ประสานเสียง)
ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
Read More

Prev 1 [2] 3 4 5 Nex