More Website Templates © TemplateMonster.com - July 18th 2011!

Competition

วันที่:3 February 2015
แสดงความยินดีกับน้องเรียนโครงการ EP/MEP
รับเกียรติบัตร ณ โรงเรียนอํามาตย์พานิช กระบี่
Read More

Mangrove

วันที่: 24 January 2015
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนของนักเรียนชั้น ม.1 ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่26
Read More

Sharing

วันที่: 20 January 2015
โครงการ EP โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่
Read More

Singapore

โครงการทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ 14 – 18 มกราคม 2558 นั่ง ชมวิว 360 องศากับ Singapore Flyer
Read More

Malaysiam

กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ EP
Read More

Sakaerat

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช นักเรียนชั้น
ม.4 โครงการ MEP
Read More

Competition 64

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64
ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2014
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนกูล จังหวัดกระบี่
Read More

Diving

เป็นกิจกรรม ศึกษาระบบนิเวศใต้ท้องทะเล วันที่ 10-13 ธันวาคม 2556 ดำน้ำ ณ.หมู่เกาะปอด อ.เมือง จ.กระบี่
Read More

Kayak 2014

เป็นกิจกรรม ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน วันที่ 10-13 ธันวาคม 2556 ณ. อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
ผจญภัยทางน้ำไปกับ ถ้ำลอด และถ้ำผีหัวโต
Read More

Prev 1 2 3 [4] 5 Nex